Kristina / Kristina

2022 / 87’

Režija / Directed by

Nikola Spasić

Scenario / Written by

Milanka Gvoić

Uloge / Cast

Kristina Milosavljević, Marko Radišić

Produkcija / Produced by

Nikola Spasić, Milanka Gvoić

Produkcijska kuća / Production company

REZON

Kontakt / Contact

inkubator.rezon@gmail.com

Kristina živi ugodno sama, ali nakon tri slučajna susreta s Markom pita se je li on duh ili njena srodna duša.

Kristina lives comfortably alone, but after three chance meetings with Marko, she wonders whether he is a phantom or her kindred spirit.

Pretraga